tT

 

Documente necesare pentru intocmirea dosarelor de acordare a indemnizatiei de somaj!

In cazul persoanelor provenite din munca!

 • Actul de identitate : original si copie
 • Actele de studii si de calificare : original si copie
 • Certificat de nastere : original si copie
 • Certificat de casatorie/sentinta de divort definitiva : original si copie
 • Adeverinta medicala : Apt de munca
 • Acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate venituri mai mici decat indicatorul social de referinta (500 lei)
 • Carnetul de munca : original si copie
 • Adeverinta de la ultima unitate din care sa rezulte data si motivul incetarii (adeverinta tip)
 • Adeverinta de la angajator cu dovada platii contributiei la somaj aferente ultimelor 12 luni (adeverinta)
 • Decizie de incetare a contractului de munca - copie

In cazul absolventilor institutiilor de invatamant

 • Actul de absolvire a formei de invatamant : original si copie
 • Actul de identitate : original si copie
 • Certificat de nastere : original si copie
 • Certificat de casatorie : original si copie (daca este cazul)
 • Adeverinta medicala - Apt de munca
 • Acte eliberate de organele financiare teritoriale din care sa rezulte ca nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate mai mici decat indemnizatia de somaj
 • Declaratie pe propria raspundere ca nu urmeaza o forma de invatamant
 • Dovada ca s-au inregistrat in evidentele A.J.O.F.M sau la un alt furnizor de servici de ocupare

 

 

Copyright@AJOFM Bacau