Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\poze\sigla.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\poze\agentia.gif

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\font-inc.gifDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\font-dec.gif

 

 

 

 

 

Conducerea AJOFM Bacău

Director Executiv Octavian Ţicău

Director Executiv Adjunct Ionel Pavel

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice: Daniela Balan

Organizarea A.J.O.F.M. Bacau

A.J.O.F.M Bacau - Str. I.S. Sturdza nr. 63, Tel: 0234 / 576736, Fax: 0234510942; comp. EURES : 0234541676

ORGANIGRAMA

ROF

ROI

COD DE ETICA SI CONDUITA AJOFM BACAU

BUGET 2011

BUGET 2012

BUGET 2016

BUGET 2017

BUGET 2018

EXECUTIE BUGETARA

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE

PROGRAME SI STRATEGII:

-Programul de ocupare

-Stadiul realizarii programului de ocupare

-Programul de ocupare tineri marginalizati social

-Program de ocupare mediul rural

-Program de ocupare mediul urban

-Plan Formare Profesionala 

Agentii Locale


A.L.O.F.M. Bacau - Str. I.S. Sturdza nr. 63, Tel: 0234 / 525265

Puncte de Lucru

Onesti - Str. Republicii, nr.43, Tel / Fax: 0234 / 314546

Moinesti - Str. Tudor Vladimirescu, nr. 150, et. 2, Tel / Fax: 0234 / 361690
Comanesti
Str. Pietei, bl. F6 ap.3, Tel / Fax: 0234 / 374339
Tg. Ocna - Str.
Constans Dimonisie, bl. E5, parter, Tel / Fax: 0234 / 344173
Buhusi
Str . 1 Mai, nr.1 , Tel / Fax: 0234 / 261238
Podu Turcului
Primarie, Tel / Fax: 0234 / 289218
Racaciuni
Str. Stefan cel Mare, nr.120, Tel / Fax: 0234 / 251262


Program de lucru :

Luni

8.00 16.30

Marti

8.00 16.30

Miercuri

8.00 18.30

Joi

8.00 16.30

Vineri

8.00 14.00

 

PROGRAM AUDIENŢE:

Director Executiv: miercuri, intre orele 12.00-14.00

Director Executiv Adjunct: marti, intre orele 12.00-14.00

 

Agenda de lucru a conducerii AJOFM Bacau

Venituri nete ale salariatilor AJOFM BACAU

August 2016 Noiembrie 2016 Februarie 2017 Mai 2017

Septembrie 2016 Decembrie 2016 Martie 2017 Iunie 2017

Octombrie 2016 Ianuarie 2017 Aprilie 2017 Sept. 2017-salarii+functii

 

ATRIBUŢIILE AGENŢIEI JUDEŢENE PENTRU OCUPAREA

FORŢEI DE MUNCĂ BACĂU

 

      1) Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau, denumita in continuare agentie pentru ocuparea fortei de munca, se infiinteaza in subordinea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, ca unitate cu personalitate juridica.


      2) Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau organizeaza, coordoneaza si realizeaza la nivel judetean, activitatea de ocupare a fortei de munca si de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca.


      3) In subordinea Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau se infiinteaza, cu aprobarea Consiliului de Administratie al ANOFM, unitati de furnizare a serviciilor pentru ocuparea fortei de munca, numite in continuare, agentii locale de furnizare a serviciilor pentru ocuparea fortei de munca, si puncte de lucru la propunerea consiliului consultativ.


      4) Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau are urmatoarele atributii:

   - asigura si coordoneaza aplicarea politicilor in domeniul ocuparii si formarii profesionale;


   - organizeaza, presteaza si finanteaza, in conditiile legii, servicii de ocupare si formare profesionala a fortei de munca neincadrate prin compartimentele de specialitate si prin prestatorii de servicii;


   - actioneaza pentru sprijinirea mobilitatii fortei de munca si pentru asigurarea flexibilitatii functionale a pietei muncii;


   - coordoneaza si asigura realizarea prestatiilor pentru infaptuirea politicii de ocupare si circulatie a fortei de munca pe plan intern si international ;


   - organizeaza si asigura, prin serviciile de specialitate, informarea, consilierea si orientarea profesionala a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca in vederea ocuparii si realizarii echilibrului intre cererea si oferta de forta de munca;


   - coordoneaza si realizeaza servicii de preconcediere in situatii de concedieri masive de personal;


   - sustine relatii de parteneriat si cofinantare in crearea de noi locuri de munca, indeosebi in zonele defavorizate si in cele in care piata muncii este puternic tensionata;


   - aplica procedurile adecvate de gestiune previzionala a cererii si a ofertei de munca conform instructiunilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca;


   - asigura aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;


   - elaboreaza studii si analize in domeniul ocuparii si formarii profesionale;


   - fac propuneri privind elaborarea proiectului bugetului asigurarilor pentru somaj pentru activitatile specifice in profil teritorial;


   - administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj repartizat si prezinta Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca bilantul contabil, contul de executie bugetara si raportul anual de activitate;


   - acrediteaza furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca ;


   - propun programe de ocupare de nivel local, sau dupa caz, zonal;


   - elaboreaza in baza indicatorilor sociali stabiliti programe de activitate anuale, pe care le supune aprobarii Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si raporteaza periodic realizarea prevederilor acestora ;


   - aplica, la nivel judetean, prevederile referitoare la prestatiile de somaj din cadrul acordurilor bilaterale incheiate de Romania cu alte state in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala;


   - realizeaza la nivel judetean masurile cuprinse in Planul de implementare la nivel local a legislatiei armonizate cu acquis-ul comunitar;


   - promoveaza pachetul privind schemele de finantare nerambursabila in colaborare cu Unitatea de Coordonare a Programului, infiintata in cadrul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei;


   - organizeaza licitatia de proiecte pentru schemele de finantare nerambursabila;


   - evalueaza si selecteaza proiectele;


   - monitorizeaza si implementeaza proiectele la nivel regional;


   - pregateste si incheie contractele pentru schemele de finantare nerambursabila cu initiatorii de proiecte selectate;


   - raporteaza stadiul implementarii programului catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene;


   - evalueaza implementarea proiectelor selectate si raportarea rezultatelor catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, Unitatea de Coordonare a Programului si Ministerul Integrarii Europene.


      5) Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau asigura, fara plata, persoanelor fizice sau juridice interesate, in conditiile legii, servicii pentru ocuparea fortei de munca :


a) Servicii pentru persoane fizice:

   - informarea, orientarea si consilierea profesionala a persoanelor neincadrate in munca precum si a altor persoane, in vederea gasirii unui loc de munca;


   - medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;


   - calificarea si recalificarea persoanelor neincadrate in munca;


   - cofinantarea programelor de formare profesionala a personalului propriu;


   - stabilirea si plata, potrivit legii, a drepturilor de protectie sociala a persoanelor neincadrate in munca si a altor categorii socio-profesionale;


   - alte servicii specifice;


b) Servicii pentru persoanele juridice:


   - medierea intre cererea si oferta pe piata muncii;


   - selectionarea candidatilor pentru ocuparea locurilor de munca;


   - aplicarea masurilor de stimulare pentru crearea de noi locuri de munca;


   - consilierea pentru crearea de intreprinderi mici si mijlocii;


   - stimularea angajarii absolventilor si a altor categorii de persoane, in conditiile legii;


   - alte servicii specifice.

 

 

Copyright@AJOFM Bacau