Servicii de calificare / recalificare,

initiere si perfectionare

 

    Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.


    Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere.


    Beneficiaza de servicii gratuite de formare profesionala urmatoarele categorii de persoane:

  • au de venit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), din Legea 76/2002;
  • nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;
  • au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;
  • cetatenii straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania , conform legii;
  • nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;
  • persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;
  • au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;
  • au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;
  • au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.

        

Persoanele care nu se incadreaza in categoriile enumerate si doresc sa urmeze un program de formare profesionala realizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau centrele regionale de formare profesionala a adultilor suporta contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea programului.


      Pentru inscrierea la programele de formare profesionala persoanele aflate in cautarea unui loc de munca vor prezenta la agentia pentru ocuparea fortei de munca urmatoarele acte:


           a) recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere;


           b) cerere de inscriere la programul de formare profesionala, conform modelului prezentat in anexa nr. 9 ; in situatia persoanelor care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite, cererea cuprinde si angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecintelor legale prevazute de lege;


            c) actul de identitate, in original si in copie;


            d) certificatul de nastere, in original si in copie;


            e) actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie;


            f) actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice.
 
      Persoanele inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca, care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare, vor depune pe langa actele prevazute mai sus si urmatoarele acte:


          a) actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;


         b) dovada ca desfasoara activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberata de autoritatile administratiei publice locale, dupa caz;


         c) dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, din care sa rezulte venitul lunar realizat, locul de munca si domeniul in care persoana isi desfasoara activitatea, dupa caz.

    

     NOU !
 In aceasta perioada vor incepe urmatoarele cursuri de formare profesionala :

 

         

 

 

 

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA

Aprilie 2017

 

 

 

CFP BACAU

CFP ONESTI

Cursuri

de initiere, re/calificare,

perfectionare

organizate gratuit pentru someri

sau cu plata pentru  persoanele care doresc sa se recalifice si nu au dreptul la gratuitate conform legii

-*LUCRATOR IN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII

 

 

-*LUCRATOR IN COMERT  

 

 

 

-*OSPATAR (CHELNER) VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE

 

 

-*BUCATAR  

 

 

-*INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE

 

 

-*BRUTAR

 

-14.03.2017, ora 12

 

 

-*ELECTRICIAN IN INSTALATII ENERGETICE  

 

 

 

-*OPERATOR CALCULATOR  

 

 

 

-*INSPECTOR RESURSE UMANE

 

-10.04.2017, ora 12

 

 

-*CONTABIL  

 

 

 

-*LUCRATOR FINISOR PENTRU CONSTRUCTII

 

 

 

-*AJUTOR MECANIC AUTO

 

-10.04.2017, ora 12

 

 

-*PATISER

 

 

-*LUCRATOR IN TAMPLARIE  

 

 

 

-*CONFECTIONER IMBRACAMINTE

-14.03.2017, ora 12

 

 

 

 

* - nu se ofera loc de munca, obligatia de incadrare revine somerului

 

  RELATII SI INSCRIERI ( someri / plata ) :

AJOFM Bacau, Compartimentul formare profesionala ( str. I.S.Sturdza nr.63- sediul vechi ), tel 525265 , 576286 ;

Centrul de Formare Profesionala ( str.V.Alecsandri nr.25 et.IV ), tel. 514859 ;

  

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE :

•  Actul de studii ( original+copie ) ; certificat de nastere ( original+copie ) ; actul de identitate ( original+copie ) ; certificat de casatorie ( original+copie, pentru femei ); carnet de somer ( original+copie ) ; actul medical - cu specificatia apt pentru ocupatia respectiva ( original ) ; adeverinta de venit.

 AJOFM Bacau este acreditata sa desfasoare programe de formare profesionala in urmatoarele ocupatii:

 

Nr. crt.

Denumire ocupatie

Cod COR/

Cod Nomenclator

 

1

Ajutor mecanic auto

7231.1.1

2

Brutar

7412.1.1

3

Bucatar

5122.2.1

4

Contabil

343302

5

Electrician in instalatii energetice

7245.2.7

6

Inspector resurse umane

342304

7

Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

7136.2.1

8

Lucrator finisor pentru constructii

7132.1.1

9

Lucrator in structuri pentru constructii

7122.1.3

10

Lucrator in tamplarie

7422.1.4

11

Lucrator in comert

5220.1.1

12

Operator confectioner industrial

8263.1.1

13

Operator introducere, validare si prelucrare date

4113.2.1

14

Ospatar( chelner ) vanzator in unitati de alimentatie

5123.2.1

15

Patiser

7412.1.3

 

Persoane de contact:

 
    Dana Mazilu, Madalina Tipa
   Compartimentul Formare Profesionala ,
   Str. I.S. Sturza nr.63, tel. 0234/ 576286

         
   De asemenea informatii legate de cursurile de formare profesionala se pot obtine la :


 - Centrul de Formare Profesionala Bacau str. V. Alecsandri, nr.25, telefon 0234/514859;
 -sediile Agentiilor locale.

 

 

 

 

 

Copyright@AJOFM Bacau