Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\poze\sigla.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\poze\agentia.gif

 

 

 

 

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\font-inc.gifDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\font-dec.gif

 

 

Servicii de calificare / recalificare,

initiere si perfectionare

 

    Formarea profesionala a persoanelor in cautarea unui loc de munca se face tinandu-se seama de cerintele de moment si de perspectiva ale pietei muncii si in concordanta cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective. 
    Accesul la programele de formare profesionala se face in urma activitatii de informare si consiliere profesionala sau de mediere.
    Beneficiaza de servicii gratuite de formare profesionala urmatoarele categorii de persoane:

a)    au devenit someri in sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit. c), din Legea 76/2002;

b)   nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de invatamant;

c)    au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;

d)   cetatenii straini sau apatrizi care au fost incadrati in munca sau au realizat venituri in Romania sau care au drept de munca pe teritoriul Romaniei, conform legii;

e)   nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie;

f)    persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta in vigoare si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;

g)    au reluat activitatea ca urmare a incetarii concediului pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;

h)   au reluat activitatea dupa perioada indeplinirii serviciului militar activ;

i)     au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate;

j)    persoanele aflate in detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei.

        

         Persoanele prevazute la lit. a), b), c), d), e), f)  pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite, o singura data, pentru fiecare perioada in care se afla in cautarea unui loc de munca.

         Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca, precum si la examenul de absolvire a acestora (art.66^1 alin.5 din Legea 76/2002, actualizata).

        Persoanele care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite si se incadreaza in munca, potrivit legii, sau incep o activitate economica in conditiile legii ori beneficiaza de indemnizatie pentru ceresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani sau 7 ani in cazul copilului cu handicap, sau sunt admise intr-o forma de invatamant pot beneficia in continuare, pana la finalizarea programului de formare profesionala inceput, de serviciile de formare profesionala gratuite la care aveau dreptul daca nu s-ar fi aflat in una din aceste situatii ( art.26 alin.(4) din HG 377/2002, actualizata ).

 

      Pentru inscrierea la programele de formare profesionala persoanele aflate in cautarea unui loc de munca vor prezenta la agentia pentru ocuparea fortei de munca urmatoarele acte: 
           - recomandare din partea centrului de informare si consiliere privind cariera sau a serviciului de mediere; 
           - cerere de inscriere la programul de formare profesionala, conform legii; in situatia persoanelor care beneficiaza de servicii de formare profesionala gratuite, cererea cuprinde si angajamentul persoanei cu privire la suportarea consecintelor legale prevazute de lege; 
            - actul de identitate, in original si in copie; 
            - certificatul de nastere, in original si in copie; 

            - certificatul de casatorie, in original si in copie, in cazul schimbarii numelui ;
            - actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie; 
            - actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice. 
  
      Persoanele care desfasoara activitati in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta si sunt inregistrate la agentie ( art.66 alin.(1) din Legea 76/2002, actualizata ), vor depune pe langa actele mentionate mai sus si urmatoarele: 
         - actul eliberat de organele fiscale teritoriale subordonate Ministerului Finantelor Publice;
         - dovada ca desfasoara activitatea pe raza comunei sau a satului, eliberata de autoritatile administratiei publice locale, dupa caz; 
         - dovada incadrarii in munca printr-un act eliberat de angajator, din care sa rezulte venitul lunar realizat, locul de munca si domeniul in care persoana isi desfasoara activitatea, dupa caz.

       

          Persoanele prevazute la lit. g), h), i)  vor depune pe langa actele mentionate mai sus si urmatoarele :

        - actul emis de angajator din care sa reiasa data si motivul suspendarii raporturilor de muncasau de serviciu, data reluarii acestora , precum si acordul pentru participarea la un program de formare profesionala pe intreaga perioada a acestuia;

        - certificatul de nastere al copilului, in original si in copie ;

        - livretul militar sau adeverinta de lasare la vatra, in original si in copie;

        - actul in baza caruia au fost incadrate in munca si decizia de revizuire medicala, din care sa reiasa redobandirea capacitatii de munca pentru persoanele care si-au reluat activitatea dupa pensionarea pentru invaliditate, in original si in copie.

         Prevederile alin.(2) art.66 din Legea 76/2002, actualizata,  se aplica in cazul in care cererea este formulata in termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie.

 

        Persoanele care nu se incadreaza in categoriile enumerate si doresc sa urmeze un program de formare profesionala realizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca sau centrele regionale de formare profesionala a adultilor suporta contravaloarea cheltuielilor pentru organizarea programului ( art.26 alin.(3) din HG.377/2002, actualizata).     

 

NOU !
In aceasta perioada vor incepe urmatoarele cursuri de formare profesionala :

 

 

 

CENTRUL DE FORMARE PROFESIONALA

Noiembrie 2018

 

 

 

CFP BACAU

Cursuri

de initiere, re/calificare,

perfectionare

organizate gratuit pentru someri

sau cu plata pentru persoanele care doresc sa se recalifice si nu au dreptul la gratuitate conform legii

-*LUCRATOR IN STRUCTURI PENTRU CONSTRUCTII

 

-*LUCRATOR IN COMERT  

 

- 14.11.2018, ora 10

-*OSPATAR (CHELNER) VANZATOR IN UNITATI DE ALIMENTATIE

 

 

 

-*BUCATAR  

 

 

-*INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE

 

-*BRUTAR

 

 

 

-*ELECTRICIAN IN INSTALATII ENERGETICE  

 

 

-*OPERATOR CALCULATOR  

 

 

-*INSPECTOR RESURSE UMANE

 

 

-*CONTABIL  

 

 

-*LUCRATOR FINISOR PENTRU CONSTRUCTII

 

 

-*AJUTOR MECANIC AUTO

 

- 12.11.2018, ora 10

-*PATISER

12.11.2018, ora 10

-*LUCRATOR IN TAMPLARIE  

 

 

-*CONFECTIONER IMBRACAMINTE

 

* - nu se ofera loc de munca, obligatia de incadrare revine somerului

  RELATII SI INSCRIERI ( someri / plata ) :

- AJOFM Bacau, Compartimentul formare profesionala ( str. I.S.Sturdza nr.63 - sediul vechi ), tel 0234.525265 , 0234.576286 ;

- Centrul de Formare Profesionala ( str.V.Alecsandri nr.25 et.IV ), tel. 0234.514859 ;

- De asemenea, informatii legate de cursurile de formare profesionala se pot obtine la sediile agentiilor locale din judet.

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIERE :

- actul de identitate, in original si in copie; 
           - certificatul de nastere, in original si in copie; 

           - certificatul de casatorie, in original si in copie, in cazul schimbarii numelui ;
           - actele de studii eliberate in conditiile legii, in original si in copie; 

           - actul medical din care sa rezulte starea sanatatii persoanei si faptul ca aceasta este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea meseriei in care doreste sa se califice;
           - acte eliberate de organele financiare teritoriale, din care sa rezulte ca persoana nu realizeaza venituri sau ca realizeaza, din activitati autorizate potrivit legii, venituri mai mici decat valoarea indicatorului social de referinta.

 

 AJOFM Bacau este acreditata sa desfasoare programe de formare profesionala in urmatoarele ocupatii:

 

Nr. crt.

Denumire ocupatie

Cod COR/

Cod Nomenclator

 

1

Ajutor mecanic auto

7231.1.1

2

Brutar

7412.1.1

3

Bucatar

5122.2.1

4

Contabil

343302

5

Electrician in instalatii energetice

7245.2.7

6

Inspector resurse umane

342304

7

Instalator instalatii tehnico-sanitare si de gaze

7136.2.1

8

Lucrator finisor pentru constructii

7132.1.1

9

Lucrator in structuri pentru constructii

7122.1.3

10

Lucrator in tamplarie

7422.1.4

11

Lucrator in comert

5220.1.1

12

Operator confectioner industrial

8263.1.1

13

Operator introducere, validare si prelucrare date

4113.2.1

14

Ospatar( chelner ) vanzator in unitati de alimentatie

5123.2.1

15

Patiser

7412.1.3

 STADIUL REALIZARII PLANULUI NATIONAL DE FORMARE PROFESIONALA-31.08.2018

 

 

 

 

 

Copyright@AJOFM Bacau