Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\poze\sigla.jpg

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\poze\agentia.gif

 

 

 

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\font-inc.gifDescription: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: D:\SITE AJOFM DE LA SEBI\font-dec.gif

 

 

 

 

 

Comunicat de presă

Situaţia ratei şomajului luna august ξn judeţul Bacău

 


 

Situatia statistica a somajului - august 2018

 


Comunicat de presă

Situaţia ratei şomajului luna iulie ξn judeţul Bacău

 


Situatia statistica a somajului - iulie 2018

 


 

 

Comunicat de presă

Situaţia ratei şomajului luna iunie ξn judeţul Bacău

 

 


 

 

Situatia statistica a somajului - iunie 2018

 

 


 

Comunicat de presă

Situaţia ratei şomajului ξn judeţul Bacău


 

 

Comunicat de presă

Bursa generala  2018

 


Comunicat de presă

Situaţia ratei şomajului ξn judeţul Bacău la sfarşitul lunii februarie 2018

 

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bacău (AJOFM) monitorizează situaţiile şi evoluţiile de pe piaţa forţei de muncă şi prin intermediul ratei şomajului, indicator statistic ce se calculează lunar la nivelul Agenţiei.

Pentru luna februarie 2018, valoarea ratei şomajului ξn judeţul Bacău este de 6,59 %.

Numarul total de şomeri ξnregistraţi este de 13 938,  din care 5 189 sunt femei. Din totalul şomerilor ξnregistrati, 2 371 primesc indemnizaţie de şomaj. Ξn luna februarie au intrat ξn evidenţele AJOFM  Bacău 1177  persoane,  ξn timp ce 1346 au ieşit din evidenţe, prin ξncadrare ξn muncă, ori la expirarea termenului de acordare a indemnizaţiei de şomaj sau a termenului de 6 luni prevăzut pentru acordarea serviciilor de informare, consiliere şi mediere, pentru cei care nu au avut dreptul să primească indemnizaţie de şomaj.

 

     Daniela Balan, consilier superior,  purtător de cuvβnt - AJOFM Bacău

     Tel. 0234/ 576 736 (int.208, compartiment comunicare)


 

Situatia statistica a somajului - februarie 2018

 


Mesajul Presedintelui ANOFM cu ocazia implinirii a 19 ani de activitate a institutiei


 

COMUNICAT DE PRESA-locuri de munca sezoniera in agricultura-Spania-campania 2018

 


 

Comunicat de presa 4 proiect “Actiunea: PREPAID–solutie de reformare si modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plata a indemnizatiei de somaj”

 


 

Comunicat de presa 3 proiect “Actiunea: PREPAID–solutie de reformare si modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plata a indemnizatiei de somaj”

 


 

Comunicat de presa proiect “Actiunea: PREPAID–solutie de reformare si modernizare a serviciilor SPO prin implementarea unui sistem modern de plata a indemnizatiei de somaj”


 

Comunicat de presa proiect “Cardul Profesional European 2–instrument inovativ de modernizare şi eficientizare a

activităţii SPO”


Comunicat de presa proiect „DataProject Management System – instrument de gestiune si monitorizare a proiectelor din cadrul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă”

 


Comunicat de presa proiect ”Tracking Task-Serviciu electronic de   gestionare si monitorizare a relatiilor interdepartamentale din cadrul SPO”

 


Comunicat de presă proiect PREPAID


PROIECT GREEN JOBS


COMUNICAT lansare proiect “COMPETENT”


                                                         

AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTEI DE MUNCA BACAU

 

 

 

P E T I T I I

 

 

Prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulata in scris ori prin posta electronica, pe care un cetatean sau o organzatie legal constituita o poate adresa autoritatilor si institutiilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in continuare autoritati si institutii publice. (art.2 din Ordonanta Guvernului nr.27/2002 – privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor cu modificarile ulterioare).

Conform prevederilor O.G.nr.27/2002 - privind activitatea de solutionare a petitiilor cu modificarile si completarile ulterioare, petitiile anonime sau cele in care nu sunt trecute datele de identificare a petitionarului nu se iau in considerare si se claseaza.

Pentru a facilita primirea unui raspuns cat mai prompt, va rugam sa descarcati formularul atasat si sa-l trimiteti la adresa ajofm@bc.anofm.ro  sau pe adresa  A.J.O.F.M Bacau, str. Ionita Sandu Sturza, nr.63 bis.

Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bacau asteapta cu interes petitiile dumneavoastra.

aici aveti formularul de petitii


 

COMUNICAT DE PRESĂ

Call-center pentru lucrătorii romβni din Spania

 

 

 

            Ξncepβnd cu data de 6 octombrie 2011, ξn cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă funcţionează serviciul de call-center, ce se adresează persoanelor care doresc informaţii despre noile reglementări privind piaţa muncii din Spania, precum şi celor care lucrează ξn această ţară.

Serviciul funcţionează de luni pβnă vineri, ξntre orele 09.00- 21.00 (ora Romβniei), iar apelurile vor fi preluate de specialişti din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă. Sesizările, eventualele abuzuri şi/sau ξncălcări ale legii, primite de operatori, vor fi semnalate imediat autorităţilor spaniole, prin intermediul ataşatului pe probleme de muncă şi sociale din cadrul Ambasadei Romβniei la Madrid.

        Serviciul poate fi apelat din Spania, la numărul de telefon: 0034-91.343.33.00  şi din Romβnia, la telefon : 021- 9256. Apelurile sunt taxate cu tarif normal pentru convorbiri naţionale din orice reţea fixă sau mobilă.


Informatiile publice

 

Ce sunt? Orice informatie care priveste activitatea institutiei publice, in afara celor exceptate de la accesul liber al cetatenilor.

 

Cine poate solicita informatii? Orice persoana fizica sau juridica.

 

Cate categorii de informatii de interes public exista? Informatii din oficiu si informatii furnizate la cerere.

 

Unde le poti obtine? In punctul de informare – documentare, AJOFM Bacau, camera 11, etaj II, strada Ionita Sandu Sturza, Nr.63, sau la numarul de telefon:0234576736(interior 216); sau la adresa de e-mail: daniela.balan@bc.anofm.ro

 

Programul de audiente la conducerea AJOFM Bacau si programul de lucru al AJOFM Bacau se regasesc pe acest site, la alte sectiuni.

 

         Conform Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatie de interes public, constituie unul din principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.

         Fiecare autoritate sau institutie publica are obligatia sa comunice din oficiu urmatoarele informatii de interes public:

1.   actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice;

2.   structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de functionare, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice;

3.   numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice;

4.   coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv; denumirea, sediul, numarul de telefon si adresa paginii de internet;

5.   sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

6.   programele si strategiile proprii;

7.   lista cuprinzand cetegoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;

8.   modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.

 

       Accesul la toate aceste informatii se realizeaza prin:

- afisare la sediul autoritatii sau al institutiei publice ori prin publicare in Monitorul Oficial al Romaniei sau in mijloacele de comunicare in masa, in publicatii proprii, precum si in pagina de Internet proprie;

-  consultarea lor la sediul autoritatii sau al institutiei publice, in spatii special destinate acestui scop.

       Autoritatile si institutiile publice sunt obligate sa asigure persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau verbal.

       Solicitarea in scris a informatiilor de interes public cuprinde urmatoarele elemente:

      -   autoritatea sau institutia publica la care se adreseaza cererea;

      - informatia solicitata, astfel incat sa permita autoritatii sau institutiei publice identificarea informatiei de interes public;

      -   numele, prenumele si semnatura solicitantului, precum si adresa la care se solicita primirea raspunsului.

        Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa raspunda in scris la solicitarea informatiilor de interes public in termen de 10 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la inregistrarea solicitarii, in functie de dificultatea, complexitatea, volumul lucrarilor documentare si de urgenta solicitarii. In cazul in care durata necesara pentru identificarea si difuzarea informatiei solicitate depaseste 10 zile, raspunsul va fi comunicat solicitantului in maximum 30 de zile, cu conditia instiintarii acestuia in scris despre acest fapt in termen de 10 zile.

       Refuzul comunicarii informatiilor solicitate se motiveaza si se comunica in termen de 5 zile de la primirea petitiilor.

 

      Solicitarea si obtinerea informatiilor de interes public se pot realiza, daca sunt intrunite conditiile tehnice necesare, si in format electronic.

      In cazul in care solicitarea de informatii implica realizarea de copii de pe documentele detinute de autoritatea sau institutia publica, costul serviciilor de copiere este suportat de solicitant, in conditiile legii.

 

    Se excepteaza de la accesul liber al cetatenilor urmatoarele informatii:

1.   Informatiile din domeniul apararii nationale, sigurantei si ordinii publice, daca fac parte din categoriile informatiilor clasificate potrivit legii;

2.   Informatiile privind deliberarile autoritatilor, precum si cele care privesc interesele economice si politice ale Romaniei, daca fac parte din categoria informatiilor clasificate, potrivit legii;

3.   Informatiile privind activitatile comerciale sau financiare, daca publicitatea acestora aduce atingere principiului concurentei loiale, potrivit legii;

4.   Informatiile cu privire la datele personale, potrivit legii;

5.   Informatiile privind procedura in timpul anchetei penale sau disciplinare, daca se perecliteaza rezultatul anchetei, se dezvaluie surse confidentiale ori se pun in pericol viata, integritatea corporala, sanatatea unei persoane, in urma anchetei efectuate sau in curs de desfasurare;

6.   Informatiile privind procedurile judiciare, daca publicitatea acestora aduce atingere asigurarii unui process echitabil ori interesului legitim al oricareia dintre partile implicate in proces;

7.   Informatiile a caror publicare prejudiciaza masurile de protectie a tinerilor.

      Raspunderea pentru aplicarea masurilor de protejare a informatiilor apartinand categoriilor mentionate anterior revine persoanelor si autoritatilor publice care detin astfel de informatii, precum si institutiilor publice abilitate prin lege sa asigure securitatea informatiilor.

      Informatiile cu privire la datele personale ale cetateanului pot deveni informatii de interes public numai in masura in care afecteaza capacitatea de exercitare a unei functii publice.

      Informatiile publice de interes personal nu pot fi transferate intre autoritatile publice decat in temeiul unei obligatii legale ori cu acordul prealabil in scris al persoanei care are acces la acele informatii.

     Accesul mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public este garantat.

    Activitatea de culegere si de difuzare a informatiilor de interes public, desfasurata de mijloacele de comunicare in masa, constituie o concretizare a dreptului cetatenilor de a avea acces la orice informatie de interes public.

    Pentru asigurarea accesului mijloacelor de informare in masa la informatiile de interes public autoritatile si institutiile publice au obligatia sa desemneze un purtator de cuvant, de regula din cadrul compartimentelor de informare si relatii publice.

    Autoritatile publice au obligatia sa acorde fara discriminare acreditare ziaristilor si reprezentantilor mijloacelor de informare in masa. Acreditarea se acorda la cerere, in termen de 2 zile de la inregistrarea acesteia. Autoritatile publice pot refuza acordarea acreditarii sau pot retrage acreditarea unui ziarist numai pentru fapte care impiedica desfasurarea normala a activitatii autoritatii publice si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul ziarist, in conditiile si in limitele legii. Refuzul acordarii acreditarii si retragerea acreditarii unui ziarist se comunica in scris si nu afecteaza dreptul organismului de presa de a obtine acreditarea pentru un alt ziarist.

 

    Autoritatile si institutiile publice au obligatia sa informeze in timp util mijloacele de informare in masa asupra conferintelor de presa sau oricaror alte actiuni publice organizate de acestea.

  

 

 

Modelele de cerere tip pentru informatii publice si de formular pentru reclamatie administrativa

 

Cerere tip pentru informatii de interes public

 

Denumirea autoritatii sau institutiei publice…………………………………………….

Sediul/Adresa……………………………………………………………………………

Data……………………………………………………………………………………...

 

                                                   Cerere – tip

                                                      -model-

 

Stimate domnule/Stimata doamna……………………………………………….

 

Prin prezenta formulez o cerere conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public. Doresc sa primesc o copie de pe urmatoarele documente(petentul este rugat sa enumere cat mai concret documentele sau informatiile solicitate);

……………………………………………………………………………………

 

Doresc ca informatiile solicitate sa imi fie furnizate, in format electronic, la urmatoarea adresa de e-mail(optional): …………………………………………………

Sunt dispus sa platesc taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate(daca se solicita copii in format scris).

 

 

Va multumesc pentru solicitudine,

 

…………………………………………………

                       (semnatura petentului)

 

 

Numele si prenumele petentului…………………………………………………………..

Adresa…………………………………………………………………………………….. 

Profesia (optional)………………………………………………………………………...

Telefon(optional)………………………………………………………………………….

Fax(optional)………………………………………………………………………………

 

 

                                         Reclamatie administrativa

                                         -model-

 

 

Denumirea autoritatii sau institutiei  publice………………………………………………

Sediul/Adresa………………………………………………………………………………

Data………………………………………………………………………………………...

 

Stimate domnule/Stimata doamna………………………………………………………….

 

Prin prezenta formulez o reclamatie administrativa, conform Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, intrucat la cererea nr. ………. din data de ………… am primit un raspuns negativ, la data de……….., intr-o scrisoare semnata de………/(completati numele respectivului functionar).

 

Documentele de interes public solicitate erau urmatoarele:………………………………..

………………………………………………………………………………………………

Documentele solicitate se incadreaza in categoria informatiilor de interes public, din urmatoarele considerente: ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………

Prin prezenta solicit revenirea asupra deciziei de a nu primi informatiile de interes public solicitate in scris/in format electronic, considerand ca dreptul meu la informatie, conform legii, a fost lezat.

               Va multumesc pentru solicitudine,

                                                  ………………………………………….

                                                  (semnatura petentului)

 

Numele si adresa petentului……………………………………………………………….

Adresa…………………………………………………………………………………….

Telefon……………………………………………………………………………………

Fax………………………………………………………………………………………..

 

Daniela Balan, consilier superior, purtător de cuvβnt-AJOFM Bacău

Tel. 0234/ 576 736 (int.216, compartiment comunicare)

 

 

 

 

 

Copyright@AJOFM Bacau